Your browser does not support JavaScript!
新竹縣湖口鄉長安國民小學
歡迎光臨 新竹縣湖口鄉長安國民小學
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
(一)各級學校教職員均應依行政院人事總處規定於1月19日(星期六)補行上班,惟公立中小學未兼任行政職務教師得不必到校。
(二)另因108年2月8日(星期五)調整放假並於1月19日(星期六)補行上班,恐有家長上班而學生獨自在家無人照護之問題,...