Your browser does not support JavaScript!
新竹縣湖口鄉長安國民小學
歡迎光臨 新竹縣湖口鄉長安國民小學
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100.11.11閱讀心得比賽得獎同學
100.11.13振興盃第十書法比賽得獎同學
100.11.4資源回收環境保護作文比賽得獎同學
100.10.7硬體字暨書法比賽
100.10.21 九芎湖寫生比賽得獎同學
100.9.9國數前測成績優異同學